ČVUT Praha, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Ing. Dana Čápová, Ph.D. (1. místo soutěže v kategorii VŠ 2008)

Posledních šest ročníků soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“ (2005-201) byly pořádány pod záštitou ČVUT, katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, pod vedením Ing. Dany Čápové Ph.D.
Na soutěž přijeli učitelé s nejlepšími studenty středních škol, a to byla pro fakultu příležitost prezentovat ČVUT Praha a navázat přímou spolupráci s vedením těchto středních škol. Na znalostech studentů se projevila dlouhodobá spolupráce s firmou Callida, která jako první dala studentům ČVUT k dispozici bezplatně software na oceňování stavební produkce. Protože pro mladou generaci není výpočetní technika problémem, naopak čile přijímají a především využívají její možnosti, tak dříve ruční nezáživné rozpočtování je pro ně díky poskytnutému software přijatelnější a zábavnější.

 


Průmyslová střední škola Letohrad

Ing. Pavla Tolášová

Systém euroCALC 3 je komfortnější a mnohem rychlejší než euroCALC 2, který jsme při výuce rozpočtování stavebních prací dosud využívali.
V současnosti nainstalovaný software pro přípravu do praxe využívá celkem 52 studentů ve dvou ročnících. Společnost Callida poskytla celkem 18 licencí sestavy euroCALC 3 Enterprise. Těší nás, že někteří studenti se věnují rozpočtování i na stavebních fakultách ČVUT a VUT a zároveň absolventi naší střední odborné školy pracují jako rozpočtáři ve stavebních společnostech. Účastníme se také studentské soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“ a využíváme nabídky odborných kurzů a seminářů, prostřednictvím kterých si doplňujeme systematicky nové informace z oblasti oceňování stavebních prací i efektivního využití moderního systému euroCALC 3. Někteří studenti pracují doma s tímto softwarem, který jim firma Callida zpřístupnila on-line.

 


Střední průmyslová škola Havlíčkův Brod

Ing. Marcela Rumlová (Den otevřených dveří 2009)

Významnou aktivitou byla v odpoledních hodinách prezentace firmy Callida, s. r. o. Praha, s kterou škola spolupracuje řadu let v rámci výuky oceňování staveb. Novou verzi programu euroCALC 3 představil obchodní zástupce Jan Hlinka v moderně vybavené multimediální učebně. Mimo žáků čtvrtých ročníků se jí zúčastnili i zástupci významných staveních firem.
Na základě přednášky o programu euroCALC 3 začalo několik žáků čtvrtých ročníků osobně spolupracovat s firmou Callida tak, aby mohli v plném rozsahu ocenit svůj navržený rodinný dům.

 


Střední škola stavební Třebíč

Ing. Stanislav Tržil (1. místo v soutěži Rozpočtujeme s Callidou, 2008)

Má spolupráce s firmou Callida začala v roce 2004, kdy jsem začínal učit rozpočtování staveb. Abych získal praktické znalosti z této oblasti, absolvoval jsem dvouměsíční stáž ve firmě Questima, která je dceřinou společností firmy Callida. V přátelském kolektivu jsem získal mnoho cenných zkušeností z oblasti tvorby rozpočtů, výpočtů výkazů výměr, studování projektové dokumentace atd. O rok později jsem začal spolupracovat se stavebními firmami z okolí Třebíče, pro které jsem vytvářel rozpočty a tato spolupráce trvá dodnes.
Získané zkušenosti z praxe tak předávám ve škole svým studentům, které učím rozpočtování staveb. Věřím, že právě tyto zkušenosti nám pomohly k vítězství ve 13. ročníku soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“, která proběhla 8. dubna 2008 v Praze na Fakultě stavební ČVUT.

 


Střední průmyslová škola stavební Liberec

Ing. Vladimír Bobek (2. místo v soutěži Rozpočtujeme s Callidou, 2008)

Nedílnou součástí naší úspěšné spolupráce s firmou Callida je aktualizace námi používaného programu euroCALC a předchozích verzí u nás ve škole a poskytování dalších informací o novinek.
Taktéž semináře na různá témata, které probíhají v sídle firmy Callida, jsou na vysoké odborné a společenské úrovni. Měl jsem možnost se letos na jaře zúčastnit jedné akce, na které jsem se seznámil s problematikou oceňování stavebních zakázek. Prozatím nám firma Callida nabízela vždy více informací a servisu, než jsme mohli v rámci naší výuky sami využít.
Z výše uvedených zkušeností a pohledů se nám jeví tato spolupráce zatím jako optimální a doufáme, že tomu tak bude i nadále.

 


Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára v Praze 4

Ing. Libuše Kapounová (1. místo v soutěži Rozpočtujeme s Callidou, 2007)

Před čtrnácti lety nás oslovili zástupci firmy Callida a nabídli naší škole spolupráci. Naši studenti tak získali možnost pracovat s kvalitním rozpočtovým programem. Ani nevím kolikátou, vždy lepší a zajímavější verzi programu již máme k dispozici. Spolupráci navázalo hodně dalších průmyslových škol a firmy Callida přišla hned v roce 1994 se zajímavým nápadem, uspořádat pro studenty soutěž v rozpočtování.
Zúčastnila jsem se již několika seminářů, školení a soutěží pořádaných firmou Callida. Všechny akce měly něco společného: perfektní organizace, profesionální a přitom přátelské vystupování, příjemná atmosféra. Na letošní soutěži jsem proto nebyla překvapena. Opět jsem si připadala hýčkána péčí všech organizátorů.

 


Střední průmyslová škola stavební Plzeň

Ing. Blanka Hrabětová (1. místo v soutěži Rozpočtujeme s Callidou 2006, 2. místo v soutěži 2007)

SPŠ stavební Plzeň dlouhodobě spolupracuje s firmou Callida, což dokládá skutečnost, že už v letech 1997 a 1999 se naši studenti umístili nejdříve na 2. a pak na 1. místě v soutěži.
Od Callidy verze 4 a 5 jsme přešli k systému euroCALC, výuku základů rozpočtování v systému euroCALC dnes absolvují studenti všech 4. ročníků. Nebudu tvrdit, že se všichni pro rozpočtování nadchnou, ale už se několikrát stalo, že za mnou přišel bývalý absolvent, aby mi sdělil, že pracuje jako rozpočtář. Protože se zúčastňuji soutěže se studenty až od roku 2001, nemohu hodnotit celý vývoj soutěže, ale v každém případě oceňuji, že se zaměření soutěžních úkolů přibližuje praxi. Chtěla bych z tohoto hlediska zvláště podtrhnout přínos paní Kalivodové, jejíž profesionální zdatnost vždy udělá dojem i na studenty.

 

Pochopitelně počítá naše škola nadále se spoluprací s firmou Callida. Ta nám umožňuje nejen držet ve výuce rozpočtování krok s vývojem v oblasti použití výpočetní techniky k těmto účelům, ale prostřednictvím firmy Questima také být informováni o současných trendech v rozpočtování jako takovém.

 

Využívejte také na Vaší škole systém euroCALC 3