Zásadní prioritou je vzdělávání uživatelů systému euroCALC a také rostoucí kvalifikace rozpočtářů a kalkulantů, pro které již několik let otevíráme kurzy Rozpočtování pro začátečníky a Oceňování stavebních prací (nezávislé na systému euroCALC).

 

Akademie Callida

 • Pavel Pinkas

  • Do kurzu jsem se přihlásil z několika důvodů. Jedním důvodem bylo doporučení budoucího zaměstnavatele a dalším důvodem bylo zjištění, že úřad práce je schopen tento kurz brát jako rekvalifikaci. Očekával jsem od toho kurzu, že se naučím pracovat s programem euroCALC 3, a nějaké základy rozpočtování a oceňování stavebních prací. Úvodním kurzem jsem byl velice příjemně překvapen, hlavně z hledisek prostředí a vstřícnosti vyučujícího, konkrétně p. Radky Krobotové. Po několika dnech školení jsem začal poměrně bez problémů ovládat program euroCALC 3 a na závěr školení jsem se dozvěděl důležité informace o samotném rozpočtování. Co se týče ostatních vyučujících, neměl jsem proti nikomu z nich výhrady. Po absolvování kurzu si myslím, že zdatně ovládám euroCALC 3, popřípadě když si s něčím nevím rady mám možnost nahlédnout do tištěných materiálů, které jsou součástí kurzů. Ostatní dovednosti a schopnosti již musím získat praxí a zkušenostmi. Závěrem bych chtěl podotknout, že pro člověka, který se chce živit „rozpočtařinou“, „přípravařinou“, ale i jinými stavařskými pozicemi je tento kurz prospěšný a rozhodně ho všem doporučuji.

 

euroCALC - Rozpočtář

 • Jiří Hájek – K & K Technology a.s.

  • Příjemné prostředí, kultivovaná a záživná přednáška. Zaujala mne šíře možností programu
 • Vladimír Linhart – Stavební firma HARTMAN spol. s r.o.

  • Můj první dojem ze systému euroCALC 3 je pozitivní, oceňuji možnost provádění hromadných úprav, exportní výstupy a mnoho dalších užitečných funkcí.
 • Ing. Dana Čápová, PhD., Fakulta stavební, ČVUT Praha

  • Cvičení, která vedla Ing. Věra Morkusová byla vedena profesionálně a hlavně odborně pro oblast stavebnictví. Software má moderní, zajímavý design.
 • Ing. Zdeněk Karásek – SMP CZ, a.s.

  • První dojem výborný, rozpočtáře si ihned získá, příjemné uživatelské prostředí, komfort práce.

 

euroCALC - Excel

 • Milan Vinš DiS. - Děčínský stavební podnik s.r.o.

  • Již jak jsme naznačovali v prvních našich seznámeních s uvedeným produktem: stačí se naučit s nástrojem pracovat a získáváme velmi efektivní možnost zpracování rozpočtů ve velmi krátkém časovém úseku, tím práce bez stresů a tedy spokojenost...
 • Vladimír Moravec – STAVOKOMPLET spol.s r.o.

  • Importy z excelu nejsou jednoduchou záležitostí a vlastní školení nastíní základy této problematiky.
 • Radim Křivánek – CTR group a.s.

  • První dojem byl dobrý. Načítání vypadá přehledně a srozumitelně.
 • František Podliska – Jiří Kejř

  • Školení bylo velmi dobře zajištěno, výborný výklad a odborná úroveň paní lektorky, která byla velmi trpělivá a všem jasně a srozumitelně vysvětlovala jejich dotazy.
 • Ing. Hana Zálišová - BAU-STAV a.s.

  • O problematiku jsem měla zájem, tedy jsem spokojena, že zas umím v euroCALCu víc. Nebylo těžké se s tím poprat. Budu se těšit na další vzdělávání.
 • Ondřej Blažek - PETROM STAVBY, s.r.o.

  • První dojem je velice pozitivní a mohu říci, že pro mne bylo školení velikým přínosem.
 • Veronika Ťoupalíková - BAU-STAV a.s.

  • Výborná pomůcka, usnadní mnoho času.
 • Pavel Pinkas

  • Po naučení několika kroků, jednoduché řešení různých situací. Přehlední a podle mého názoru bezproblémové.
 • Martin Kyselovič - Nepro stavební a.s.

  • Překvapivě jednoduché a intuitivní.

 

euroCALC - Poptávky

 • Jana Heřmanová - Project Management Servce s.r.o.

  • Kurz splnil mé očekávání, byly nám vysvětleny jednotlivé kroky pro vytváření poptávek, vyučující byla výborně připravena, zodpověděla veškeré dotazy. Získané informace určitě využiji při vytváření poptávek.
 • pan Pavel Holub - KASTEN, spol. s r.o.

  • Výborně. Zvláště oceňuji i možnost "beta testovat" poptávkový formulář v XLS ještě před vypuštěním. Doufám, že podněty ze školení byli i pro Vás přínosem.
 • Pavel Pinkas

  • Tento kurz byl pro mne velice prospěšný. Velkou část získaných informací použiji v práci.
 • Bc. Jan Dvořák - ITES spol. s r.o.

  • Informace jsou velice užitečné a přínosné.

 

euroCALC - Harmonogramy

 • Martin Český - LESING plus, spol. s r.o.

  • Trošku složitější, ale určitě zajímavě řešená a přínosná aplikace. Školení probíhalo na vysoké úrovni, jsem naprosto spokojen.
 • Ing. Dana Čápová, PhD., Fakulta stavební, ČVUT Praha

  • Školení bylo zajímavé a modul harmonogramy pro praxi nezbytný.

 

Rozpočtování pro začátečníky

 • Zuzana Štemberová

  • Témata i rozsah kurzu hodnotím velmi kladně, získané informace jsou velmi užitečné. Školení se mi velmi líbilo, bylo plné zajímavých a užitečných informací obohacených o osobní zkušenosti s rozpočtováním, které jsou velmi důležité. Lektor byl velmi příjemný a ochotný cokoli vysvětlit.
 • Ing. Martin Vavrečka - EGPINVEST, spol. s r.o.

  • Téma kurzu a využitelnost získaných informací hodnotím velice kladně. Pro mě, jako člověka který nikdy nerozpočtoval, byl tento kurz velkým přínosem.
 • Ing. Jan Časelský - VŠ báňská - technická univerzita Ostrava

  • Myslím, že témata kurzu jsou pro začínající práci, volena zcela vyčerpávající formou. Informace určitě využiji.
 • Lenka Pucová

  • Myslím si, že kurz je dobře udělaný a chválím i lektory, kteří mluvili srozumitelně a určitě mi dali dobrý základ, protože v rozpočtování jsem opravdu začátečník. Ráda bych poděkovala lektorům za jejich přednášky, které byly opravdu vyčerpávající s mnoha informacemi!
 • Marie Hlavničková - Farmtec a.s.

  • Pro začátečníky je to velmi dobrý postup jak začít rozpočtovat a nezapomenout na hlavní položky.
 • Aleš Novák - Diamo s.p., TÚU o.z.

  • Jsem opravdu spokojen s obsahem i formou kurzu. Dostal jsem ucelený návod pro tvorbu rozpočtů, na kterém lze stavět a posunovat se dále.
 • Luboš Kolafa

  • Myslím, že využití rodinného domku jako příkladu je správné. Pro mne byly informace užitečné.
 • Ing. Bedřich Nikl

  • Pro mě to bylo užitečné, jsem začátečník. Asi po roce bych chtěl absolvovat kurz pro pokročilé.
 • Ing. Jana Koucká

  • Co se týče témat ok, více se asi stihnout nedalo. Jsem odhadce nemovitostí, takže v tomto oboru informace využiji jen okrajově. Ale plánuji v oblasti rozpočtování rozšířit svou činnost.
 • Miroslava Lapková

  • Kurz hodnotím velmi kladně. Myslím si, že znalosti z kurzu budu moci využít v budoucím povolání.

 

Oceňování stavebních prací

 • Věra Zabloudilová - RAPOS, spol. s.r.o.

  • Kurzu jsem se zúčastnila jako čerstvý absolvent vysoké školy bez zkušeností s oceňováním. Celý kurz tak byl pro mě velkým přínosem, zejména praktické rady lektorky Heleny Kalivodové, ale i seznámení s postupem zpracování rozpočtů, výkazů výměr, vlastní kalkulace nákladů a detaily, které je ovlivňují. Mám za sebou již několik kurzů a můžu říct, že tento kurz byl jednoznačně nejlepší, jak rozsáhlým, jasným a srozumitelným obsahem, tak i úrovní výkladu lektorky.
 • Ing. Martin Honsa - STAEG Stavby, spol. s r.o.

  • Témata byla naprosto v souladu s tématikou kurzu. Nepostrádal jsem žádné téma, osobně provádím stanovení ceny stavby obdobným způsobem a ověřil jsem si, že můj postup je metodicky v pořádku.
 • Jan Větrovec - STABIA, s.r.o.

  • Využitelnost témat pro svou práci hodnotím na 80 %. Většina informací bude pro mě užitečná.
 • Vladimír Rakyta - RMC STAVBY, s.r.o.

  • Kurz byl pro mne přínosem, získané informace jsou pro mou práci velmi potřebné.
 • Martin Kyselovič - Nepro stavební a.s.

  • Kurz splnil moje očekávání na sto procent a otevřel mi "13 komnatu" rozpočtování a oceňování staveb :-)
 • Táňa Petrovická, DiS. - Petrovický s.r.o.

  • Téma hodnotíme jako velmi dobře zvolené. Získané informace jsou přínosem v praktickém využití.
 • Jana Pavlíková - Trigema Building as.s

  • Vzhledem k tomu, že jsem se s rozpočtováním přímo nesetkala, tak se mi postup výkladu hodil pro teoretickou znalost s postupným praktickým zaměřením problému.
 • Petr Vlasák - IKAREAL s.r.o.

  • Celkově hodnotím velmi pozitivně! Témata jsou kvalitně postavena, využitelnost 100%.
 • Zdeněk Šulc - MČ Praha 12

  • Témata kurzu hodnotím jako dobře zvolená. Kurz byl pro mě velice přínosný a do značné míry občerstvil moje znalosti rozpočtování a zároveň mi dovolil získat spoustu zajímavých informací.
 • Olga Vokáčová – Karlovarský kraj

  • Skripta, která jsme obdrželi první den kurzu, jsou výborně zpracována a pro každodenní praxi rozpočtáře upotřebitelná. Kurz byl veden paní lektorkou Kalivodovou a měl po odborné stránce velmi dobrou úroveň. Do výkladu jsme mohli kdykoli vstupovat a konzultovat teorii s praxí. Doporučila bych, vzhledem k velké obsahové náplni, koncipovat tento kurz alespoň do tří dnů.
 • Ladislav Marek – Báňské projekty Teplice a.s.

  • Výběr témat hodnotím na výbornou, obecně tento kurz změnil můj pohled na práci rozpočtáře, využití nových poznatků v praxi přispěje ke zvýšení kvality mé práce.
 • Ing. Soňa Ondráčková – Česká národní banka

  • Kurz hodnotím velmi pozitivně.
 • Zdeněk Bešta – LESING plus spol. s r. o.

  • Témata vyhovovala, informace jsou použitelné pro praktické využití a potvrdily, že je používají rozpočtáři ve firmách v praxi.
 • Ladislav Marek – EKOSTAV s.r.o.

  • Získal jsem důležité informace ke kontrole rozpočtů, dobré rady k oceňování pro začátečníky.
 • Ing. Pavla Tolášová – Průmyslová střední škola Letohrad

  • Kurz hodnotím velmi kladně, tj. na výbornou. Pro moji práci se studenty je významným přínosem získání informací o zkušenostech s oceňováním ve stavební praxi. Zároveň je pro mne příkladem způsob prezentace problematiky a upozorňování na konkrétní nedostatky v oceňovacích podkladech (např. srovnání databáze ÚRS a Callida).
 • Jiří Kalina – Jiří Kalina – AGROKAL

  • Kurz hodnotím dobře, doufám, že se získanými znalostmi budu moci lépe vykonávat svou práci.
 • Ing. Tomáš Hudský – ČEZ, a.s.

  • Celkově přínosné, oceňuji zajímavé postřehy z praxe.
 • Mgr. Karla Fridrichová – REAL-INVESTA spol. s. r. o.

  • Základní principy, které byly předneseny k tvorbě výkazu výměr, hodnotím jako velmi přínosné.
 • Ing. Miroslav Klepl – Staving, spol. s. r. o.

  • Školení bylo velmi přínosné.