IT SYSTEMS

 

Služba IT SYSTEMS je specificky zaměřena na:

 

  • klientsky orientované systémové poradenství
  • služby a servis v oblasti informačních technologií

 

 

Přínosem této služby je především celkový pohled na problematiku IT, počínaje analýzou stávajících řešení vnitropodnikových sítí, serverových nebo lokálních instalací, poštovních klientů, vzájemné kompatibility, přes konzultace při výběrech aplikací, individuálního poradenství a mnoho dalších služeb, které přímo souvisejí s efektivním využíváním prostředků IT.

 

 

Ocenění kvality - Microsoft Certified Partner

 

Společnost Callida, s.r.o. byla zařazena do celosvětového partnerského programu, určeného firmám, které používají technologie Microsoft k vývoji a distribuci softwarových řešení.

-

Microsoft je registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft v USA a v dalších zemích.