1. Přihlášky budou vyřizovány v doručeném pořadí.
  2. Objednatel přihlášením do kurzu bere na vědomí autorská práva společností Callida, s.r.o. a Questima, s.r.o., týkající se výukových materiálů a je si vědom právních následků jejich dalšího komerčního využití bez písemného svolení společností.
  3. Částku je nutné poukázat na základě zálohové faktury, kterou Vám zašleme nejpozději 14 dní před termínem kurzu. Daňový doklad s datem zdanitelného plnění Vám elektronicky zašleme po ukončení kurzu.
  4. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady spojené s účastí v kurzu (školné, studijní materiály, občerstvení).
  5. V případě písemného zrušení účasti ze strany přihlášené firmy (objednatele) do 5 pracovních dnů před konáním kurzu se tato firma zavazuje uhradit 50 % ceny kurzu. V případě neúčasti bez předchozího odhlášení nebo při zrušení přihlášky v kratším termínu se objednavatel zavazuje uhradit plnou cenu kurzu.
  6. Objednatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka.