TZB-INFO vydává Topinfo, s.r.o.
http://www.tzb-info.cz
Časopis stavebnictví vydavatelství EXPO DATA spol. s r.o.
http://www.casopisstavebnictvi.cz
Časopis Development news vydávatelství WAGNER PRESS, s.r.o.
http://www.developmentnews.cz
Časopis Profit vydává Stanford, a. s.
http://www.profit.cz
Internetový magazín Stavební fórum vydává MSG holding, a. s.
http://www.stavebni-forum.cz
Odborný časopis Stavitel vydávatelství Economia, a.s.
http://stavitel.ihned.cz
Odborný měsíčník Střechy se zaměřením na střechy, izolace a fasády.
http://www.mise.cz/strechy