Microsoft Certified Partner

Společnost Callida, s.r.o. se zařadila do celosvětového partnerského programu, určeného firmám, které používají technologie Microsoft k vývoji a distribuci softwarových řešení. Některé z těchto technologií byly použity i při vývoji oceňovacího systému euroCALC, proto jsme se rozhodli otestovat náš produkt společností Microsoft.

Důvodem tohoto náročného testování bylo především prověření kvality námi vyvíjeného produktu a jeho kompatibility s technologiemi společnosti Microsoft, které zaujímají na trhu dominantní postavení a které převážná většina našich zákazníků používá při své práci.

Testování proběhlo úspěšně a v závěru srpna letošního roku jsme získali od společnosti Microsoft prestižní ocenění Microsoft Certified Partner. Tato skutečnost potvrzuje vysokou úroveň kvalifikace a odbornosti našich specialistů v technologiích Microsoft.

Získání ocenění je pro nás ukazatelem, že při vývoji našeho oceňovacího nástroje jdeme správným směrem. Současně jej vnímáme jako výzvu do budoucna, abychom našim zákazníkům i nadále poskytovali co nejkvalitnější produkty a služby. V neposlední řadě jsme upevnili svou pozici mezi předními dodavateli softwarového řešení v České republice.

-
Microsoft je registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft v USA a v dalších zemích.

Ocenění Grand-prix

Ocenění Grand-prix 2002Na 13. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2002 jsme získali cenu Grand Prix za systém pro oceňování staveb euroCALC