nalejvarna 1

Přijali jste do práce čerstvého absolventa nebo máte zaměstnance, u kterého chcete, aby si osvojil znalosti s vytvářením stavebních rozpočtů? Pošlete ho k nám!

Callida nabízí odborné kurzy pro začínající rozpočtáře, kalkulanty i další profesní odborníky, kteří potřebují získat kvalitní základy rozpočtování stavebních prací.

 

Z široké nabídky vybíráme dva vzdělávací kurzy:

Rozpočtování pro začátečníky aneb Škola pro rozpočtáře

Zde probereme stavební rozpočty krok za krokem. Začneme od nejjednodušších základů a dojdeme až k obecným zásadám profesionálního rozpočtování. Absolventi kurzu se naučí správně a efektivně rozpočtovat během 4 dnů. Navíc tento kurz je nezávislý na Vámi používaném rozpočtovém systému.

Oceňování stavebních prací

V tomto kurzu účastníci získají znalosti v oblasti jednotlivých typů rozpočtování, kalkulačních vzorců, kalkulace přímých a nepřímých nákladů, stanovení výše správní režie a zisku, sestavení soupisu prací a mnoho dalšího. Formou praktických postupů si rozšíří své znalosti v problematice rozpočtování staveb, tvorby a sestavování rozpočtů, které mohou okamžitě začít využívat v praxi.

Termín
Název Info Cena
(bez DPH)
Voln. míst Objednat
míst
27., 28. a 29. 11. Oceňování stavebních prací
13 200 Kč 6


Kurzy se konají v prostorách firmy Callida, Kloboučnická 24, Praha 4. Více informací i přihlášky získáte zde.

Telefonické odpovědi Vám poskytneme na čísle 234 710 234.

Těším se na Vaši účast.
Radka Krobotová
Callida