kalkulacka

Na základě vyprojektovaného návrhu stavby je nezbytné před samotnou výstavbou odhadnout cenu stavby. U objemných projektů investor vytváří předběžný rozpočet s cílem co nejpřesněji odhadnout výši investice. Využívá k tomu profesionální rozpočtáře a nástroje, jako je například oceňovací systém euroCALC 3.

Běžný stavebník se často musí spokojit s jednodušším a méně nákladným řešením. Zpravidla využije pouze rady svých známých nebo projektanta. Přesnější výpočet pak provádí stavební firma, která se o zakázku uchází, formou cenové nabídky.

Nyní veřejnost může využít kalkulátor stavby, který na základě empiricky vypočtených rozpočtových ukazatelů spočítá hrubý odhad zděné stavby. Lze vypočítat cenu stavby rodinného domu, výrobního prostoru nebo rekreačního objektu. Používané rozpočtové ukazatele jsou zprůměrované hodnoty získané z větší množiny již realizovaných staveb. Nepostihuje konstrukční ani regionální specifika jednotlivých projektů a staveb, proto jsou výsledné hodnoty jen přibližné a orientační. Mohou však poskytnout základní představu o výsledné ceně stavby.

On-line kalkulátor stavby >