Video: Sledování zdrojů

Každodenní sledování konkrétních zdrojů (pracovníků, strojů) u zakázek je nyní se systémem euroCALC 3 rutinní záležitostí. Systém nově umožňuje, definovat seznam zdrojů v datové základně, jejich přenesení do konkrétních zakázek a evidenci denní odpracované doby u každého z nich.

 

Navíc máte i možnost spojit zdroj s konkrétní položkou datové základny a porovnávat tak její normované množství ze skladby oproti skutečným potřebám stavby. Sledování zdrojů umožní jednoduché vytvořené podkladů pro mzdy. Možnost hromadného nastavení odpracovaných hodin umožňující zohlednit víkendy a státní svátky významně evidenci usnadní.