Video: Plné popisy položek databáze ÚRS Praha

Systém euroCALC 3 Vám zobrazí přímo u položky prací HSV a PSV kompletní textové údaje z katalogu popisů a odkaz na příslušnou stranu v PDF dokumentu „Úvodní ustanovení katalogů“.

Veškeré technické Informace budete mít na jednom místě.