Video: Asistent pro tvorbu rozpočtů

Asistent v systému euroCALC 3 je nadstavba nad oceňovacími podklady, která přináší nový způsob výběru vhodných položek pro ocenění stavebních prací. Tvoří jej bloky vybraných položek uspořádaných do stromu tak, aby co nejlépe odrážely pracovní postup při sestavování rozpočtu.

 

Mezi bloky položek mohou být nastaveny určité vazby – a po dokončení práce na jednom bloku se může nabídnout k dalšímu zpracování související blok, např. v zemních pracích jsou definovány pro manipulaci s výkopkem po sejmutí ornice či hloubení vykopávek. euroCALC 3 umožňuje v dané zakázce zadávat položky z datové základny i z asistenta.

 

Další informace >