ad urs

Novinky ÚRS Praha:

2 000 nových položek v 19 katalozích HSV a PSV | 2 300 přepracovaných položek | 30 000 aktualizovaných cen výrobků a materiálů ve sborníku SPCM

ad urs 2

 

Nové části katalogů

800-741   Elektroinstalace – silnoproud: části B pro demontáž trubek, lišt a hadic, spínačů a zásuvek, svítidel a osvětlovacího zařízení, hromosvodu; část C pro opravy a údržbu elektrických zařízení (zjištění závad a poruch, výměna součástí, opravy svítidel; zatažení vodičů do starých trubek, kontrola a zjištění stavu vedení, údržba hromosvodů)
800-742   Elektroinstalace – slaboproud: části B pro demontáž elektrické požární signalizace, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, ostatních bezpečnostních systémů (kamery, detekce plynů a par), komunikačních a informačních systémů (elektricky ovládaných zámků, domovního telefonu, strukturované kabeláže, jednotného času), systémů pro přenos obrazu a zvuku (audiovizuální techniky, rozhlasu, společné televizní antény)
800-751   Vzduchotechnika: část B02 pro demontáž distribučních příslušenství (vyústí, talířových ventilů, anemostatů, dýz aj.)

Přepracované technologie

801-1  

Budovy a haly – zděné a monolitické: přepracovány položky pro bednění konstrukcí; pro všechny druhy tradičního i systémového bednění; doplněny příplatky za bednění pohledového betonu; část A01 – bednění základů – zvlášť pro desky, pásy a patky, doplněno kruhové bednění; část A02 – bednění nadzákladových zdí – doplněno kruhové bednění a bednění šachet; bednění hranatých sloupů členěno podle průřezu a kruhových podle průměru; část A03 – bednění stropních konstrukcí členěno podle tloušťky konstrukce, podpěrné konstrukce členěny podle tloušťky podpírané konstrukce (desek, kleneb, skořepin, hlavic); doplněno bednění balkonových desek; bednění nosníků rozděleno podle tloušťky nosníku

V katalozích HSV přepracovány drátokamenné konstrukce – gabiony; zrušeny položky v katalogu 821-1 a podrobněji zpracovány v katalogu 823-1 v částech A04 a A05

823-1   Plochy a úprava území: část A04: plot z gabionů ze svařovaných panelů z ocelových sítí; část A05 – opěrné zdi z gabionů z dvouzákrutové a svařované sítě, z prefabrikovaných gabionů; obklady opěrných zdí z gabionů; opěrné zdi z gabionových matrací

Vybrané novinky v jednotlivých katalozích

800-2   Zvláštní zakládání objektů: část A01 – strmý svah ze zemin vyztužených prefabrikovaným prvkem z ocelové dvouzákrutové sítě
800-6   Demolice objektů: část B01 – demolice zdiva kamenného na sucho a gabionů
801-1   Budovy a haly – zděné a monolitické: část A01 – výztuž betonového základu (podezdívky); základové zdi z tvárnic ztraceného bednění doplněny o výplně betonu vyšších pevností C 20/25 a C 25/30; část A02 – pohledový beton stropů a nosníků; část A04 – omítka cementová vnitřních a vnějších ploch prováděná strojně; část A05 – okapový chodník ze zahradních obrubníků
801-3   Budovy a haly – bourání konstrukcí: část B01 – bourání zdiva kamenného na sucho a gabionů
801-4   Budovy a haly – opravy a údržba: část C01 – vysoušení podlah a konstrukcí po protečení kondenzačním odvlhčovačem
822-1   Komunikace pozemní a letiště: část A01 – do podkladů z kameniva drceného doplněny menší frakce 8–16 mm a 16–32 mm; doplněny další rozměry tabulí protihlukových stěn; montáž a demontáž dočasných mobilních ocelových svodidel
823-1   Plochy a úprava území: část A02 – příprava půdy pod porostem; část A04 – vrtání jamek pro plotové sloupky; část A05 – opěrná konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou z velkorozměrových železobetonových prefabrikátů
824-1   Dráhy kolejové: část A02 – svařování kolejnic termitem
827-1   Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace: část A03 – montáž kanalizačního potrubí z PP hladkého plnostěnného, korugovaného a žebrovaného SN 10, SN 12 a SN 16; montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE 100, SDR 11/PN 16
831-2   Hydromeliorace lesnickotechnické: část A01 – zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene včetně spárování a obkladní zdivo z lomového kamene
800-711   Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům: část A01 – hydroizolační stěrka; samolepící pásy
800-712   Povlakové krytiny: část A02 – poplastované plechy (Viplanyl)
800-721   Zdravotně technické instalace budov: část A01 – litinové lapače střešních splavenin; část A07 – protipožární ochranné manžety
800-741   Elektroinstalace – silnoproud: část A06 – vypínače zapuštěné pro venkovní nebo mokré prostředí; zásuvka jedno- a dvojnásobná s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou; část A07 – montáž čtyřpólových nn jističů
800-742   Elektroinstalace – slaboproud: část A05 – montáž detekce plynů a par; montáž softwarové nástavby; část A06 – montáž systému pacient – sestra; část A07 – montáž audiovizuální techniky
800-751   Vzduchotechnika: část B03 – demontáž potrubí a jeho součástí (oblouku, kalhotového kusu, odbočky aj.); demontáž kompletního potrubí včetně všech tvarovek
800-767   Konstrukce zámečnické: montáž a demontáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND a lehkých obvodových plášťů; demontáž garážových a průmyslových vrat, větracích mřížek, markýz, poštovních schránek, lišt a okopových plechů
800-789   Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení: část A02 – zpěňující protipožární nátěry

 

jak aktualizaci objednat?

ad sci

Novinky a aktualizace v katalogu SCI-Mat:

Schiedel, s.r.o. | Presbeton Nova, s.r.o. | BASF stavební hmoty Česká republika, s.r.o. | Icopal Vedag CZ s.r.o. ad.
43 800 aktualizovaných položek od více než 30 dodavatelů

ad sci 2
     
Schiedel, s.r.o. | Komínové systémy, revizní a komínová dvířka, krycí desky, izolační rohože aj.  
ACO Stavební prvky spol. s r.o. | venkovní a vnitřní odvodňovací a drenážní systémy  
Presbeton Nova, s.r.o. | specializovaný výrobce betonového zboží  
Icopal Vedag CZ s.r.o. | hydroizolace, asfaltové pásy na ploché střechy, střešní systémy, umělohmotné fólie  
BASF stavební hmoty Česká republika, s.r.o. | stavební hmoty a chemie  
Schlüter-Systems KG | izolace a separace pro balkony, terasy, obklady a podlahové konstrukce  
XELLA CZ, s.r.o. | výrobce stavebního materiálu z pórobetonu zahrnujícího nosné zdivo, příčky, stropy, schodiště a další  
Hawle armatury, spol s r.o. | dodávky vodovodních a plynárenských armatur s vysokou technickou úrovní  
LB Cemix, s.r.o. | výrobce suchých omítkových a maltových směsí  
Fermacell GmbH, organizační složka | sádrovláknité a cementovláknité produkty včetně příslušenství  
Remmers CZ s.r.o. | systémy na ochranu a sanaci staveb včetně památek  
RHEINZINK ČR s.r.o. | titanzinkové výrobky na střechy a fasády  
Heluz cihlářský průmysl v.o.s. | cihelný systém pro hrubou stavbu  
Baumit, spol. s r.o. | stavební hmoty pro fasády, omítky a potěry  
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. | výrobce izolačních materiálů  
JUB akciová společnost | výroba barev a omítek  
STOMIX, spol. s r.o. | zateplovací systémy pro izolaci fasád  
URSA CZ s.r.o. | izolační materiály  
VÝTAHY, s.r.o. | výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení  
KORADO, a.s. | výrobce otopných těles, kompletní systémové řešení pro vytápění  
IGLUBRICK GROUP a.s. | zdící a výplňový izolační materiál  
WetBLOC Team s.r.o.| těsnící gel aktivovaní vlhkem  
Schomburg Čechy a Morava, s.r.o. | výrobce stavební chemie z Detmoldu  
CEMEX Czech Republic, s.r.o. | betony a anhydrytové betony  

 

jak aktualizaci objednat?

 Více k aktualizaci dat 2017-II >

 

 

Jak objednat

  Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky - dohodneme se na dalším postupu.
 

Obchodní oddělení:

  • Tomáš Svoboda
  • Ladislav Gloser

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | T: 234 710 234

 

Oddělení péče o zákazníky:

  • Ondřej Krebs, vedoucí oddělení péče o zákazníky
  • Michael Uldrich, provozní technik
  • Jiří Bradáč, odborný konzultant
  • Jaroslav Vender, odborný konzultant

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | T: 234 710 211

 

 

Kontakty | Informace k aktualizaci dat ke stažení (PDF)