V listopadu tohoto roku se konal úspěšný seminář Boj za kvalitu nikdy nekončí, který volně navazuje na únorové setkání. Hlavním tématem této jednodenní akce je, jak změnit myšlení lidí v přístupu k projektům a vymanit se ze zaběhlých stereotypů. Záměrem je rozvinout diskuzi na téma implementace metodiky BIM a jak ji začít uplatňovat.

Ukázat, že přechod z papírové výměny dat na ryze elektronické sdílení je snadnější než se všeobecně míní, a že tato změna bude dříve nebo později stejně nutností.


Workshop Boj za kvalitu nikdy nekončí pořádal Městský úřad Třinec ve spolupráci s firmou Callida pod záštitou paní starostky RNDr. Věry Palkovské a Ministerstva průmyslu a obchodu společně. Zúčastnil se také státní tajemník MPO JUDr. Ing. Robert Szurman a ing. Jiří Koliba, náměstek ministra MPO, který řídí sekci stavebnictví. Na workshopu vystoupil ing. Arch. Petr Vaňek a ing. Štěpánka Tomanová z Odborné rady pro BIM a proběhla i přednáška Pavla Laciny z firmy Callida. Podrobný program viz. níže.
 

Program semináře Boj za kvalitu nikdy nekončí:

9:00 – 10:00 Registrace účastníků – káva, čaj, nealko, sušenky
10:00 – 11:00 1. část prezentací
  JUDr. Ing. Robert Szurman – státní tajemník v MPO
Ing. Jiří Koliba – náměstek ministra MPO
Ing. Jan Czudek – generální ředitel Třineckých železáren
RNDr. Věra Palkovská – starostka města Třinec
11:00 – 11:20 Coffebreak
11:20 – 12:30 2. část prezentací
  Ing. Vojtěch Doležal – SEWACO
Ing. arch. Petr Vaněk – Odborná rada pro BIM
Ing. Štěpánka Tomanová – Odborná rada pro BIM
Pavel Lacina – Callida / Viewpoint Construction Software
12:30 – 14:00 Diskuze
  Přesný program bude upřesněn v týdnu konání akce.

 

 Callida, s.r.o.


Město Třinec