bim 2016

Firma Callida se společností ÚRS našli společné téma v rámci činnosti Odborné rady pro BIM a domluvili se na spolupráci. Cílem této kooperace by měla být ucelená koncepce oceňování projektů v ČR v rámci BIM metodiky.

 


Dne 2. června 2016 se konal 2. ročník Konference BIM ve stavebnictví 2016. Jak už samotný název napovídá, hlavním tématem tohoto sympózia byla modernizace a spolupráce ve stavebnictví prostřednictvím metodiky BIM. Důležitým bodem programu bylo vystoupení Jaroslava Nechyby, ředitele firmy Callida. V jeho prezentaci totiž zazněla zásadní informace: firma Callida se společností ÚRS našli společné téma v rámci činnosti Odborné rady pro BIM a domluvili se na spolupráci. Cílem této kooperace by měla být ucelená koncepce oceňování projektů v ČR v rámci BIM metodiky.

 

Prvním cílem spolupráce je příprava dokumentu, který bude určený zadavatelům projektové dokumentace a projektantům. Všechny potřebné informace by měly být k dispozici pouze v datových strukturách modelu. Aby se tak stalo a celý proces byl funkční, je pro potřeby oceňování naprosto nezbytná standardizace veškerých údajů v BIM modelu. Tím se výrazně zjednoduší nejen oceňování, ale i další činnosti spojené s realizací projektu. BIM nabízí širokou paletu nástrojů např.: interaktivní práci s modelem, možnost dotazování a datových odpovědí, schopnost pracovat variabilně s jednotlivými částmi projektu apod.

 

Je potřeba operativně reagovat na vývoj technologií a moderních trendů. Kdo chce být konkurenceschopný, musí přistoupit na změnu zažitých pracovních postupů. Ta změna – přechod na BIM – je však jednoznačně pozitivní, jak nám dokazují případy ze zahraničí, kde už BIM technologii používají. A nebude dlouho trvat, kdy i u nás budou investoři požadovat data pro své projekty jedině podle metodiky BIM.